داریوش محمدخانی

۳ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه نورپردازی در آباده

  کارگاه سه‌روزه  نورپردازی پرتره آتلیه‌ای در انجمن سینمای جوانان آباده برگزار شد. به گزارش ...

۲۱ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه نورپردازی در آباده

کارگاه نورپردازی پرتره آتلیه‌ای در آباده برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانا ...

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه عکس در آباده

کارگاه عکس داریوش محمدخانی در انجمن سینمای جوانان آباده برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انج ...