داریوش شهباری

۸ بهمن ۱۳۹۹

راه‌یابی «شرعی» به جشنواره ایتالیایی

فیلم کوتاه «شرعی» به کارگردانی داریوش شهبازی و تهیه‌کنندگی مشترک آرش عباسی و انجمن سینمای ج ...

۱۸ آذر ۱۳۹۹

حضور «شرعی» در جشنواره ژاپنی

فیلم کوتاه «شرعی» به کارگردانی داریوش شهباری و تهیه‌کنندگی مشترک آرش عباسی و انجمن سینمای ج ...