خواب ماندگان

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

نمایش «خواب ماندگان» در جشنواره ایتالیایی

فیلم کوتاه «خواب ماندگان» به کارگردانی فرزانه قائمی و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ...

۶ دی ۱۳۹۹

جایزه سوئدی‌ها به «خواب ماندگان» در اولین حضور بین‌المللی

فیلم کوتاه «خواب ماندگان» به کارگردانی فرزانه قائمی و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای و جوان ...

۲۶ آذر ۱۳۹۹

نمایش «خواب ماندگان»  ایرانی در ایتالیا

فیلم کوتاه «خواب ماندگان» به کارگردانی فرزانه قائمی و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای و جوان ...

۱۵ آذر ۱۳۹۹

«خواب ماندگان» ایرانی  در سوئد

فیلم کوتاه «خواب ماندگان» به کارگردانی فرزانه قائمی و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای و جوان ...