خرمگس

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

خرمگس به آمریکا رفت

فیلم کوتاه «خرمگس» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان اردبیل در جشنواره بین‌المللی PBS آمریکا ...

۲۹ آبان ۱۳۹۷

رونمایی از «خرمگس»  در شانزدهمین پاتوق فیلم کوتاه اردبیل

  فیلم کوتاه «خرمگس» در شانزدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان استان  ارد ...