حضور 98

۲۵ تیر ۱۳۹۸

۳ مستند کوتاه از  اردبیل در جشنواره حسنات

مستندهای کوتاه « جاده های برفی»، «فریم های خالی»، « آرزلار آغاجی» به نمایندگی از استان اردب ...

۱۲ تیر ۱۳۹۸

بذار یه امشب بگذره در جشنواره فیلم شهر

فیلم کوتاه «بذار یه امشب بگذره» از تولیدات دفتر ویژه تهران به جشنواره فیلم شهر راه یافت. به ...