حضور داخلی 98

۱۰ تیر ۱۳۹۸

حضور امیر علی در  جشنواره  شهر

فیلم کوتاه «امیر علی» به جشنواره بین المللی  فیلم شهر راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۴ خرداد ۱۳۹۸

دیدن من چشم تو، از  جشنواره ملی حکمت و نیایش جایزه گرفت

فیلم ‌کوتاه «دیدن من چشم تو» به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران رتبه ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بالین انجمن سینمای جوانان شیراز  از جشنواره ملی «امید»  تندیس گرفت

فیلم کوتاه «بالین» محصول انجمن سینمای جوانان شیراز، از جشنواره ملی فیلم و عکس دانشجویان ایر ...