حسین ناصری

۲۰ مهر ۱۳۹۹

«آماس» در مرحله تدوین

فیلم کوتاه «آماس» به کارگردانی حسین ناصری و از تولیدات انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر با اتم ...

۲ مهر ۱۳۹۹

پایان فیلمبرداری «پروانه‌ها می‌رقصند»

فیلم کوتاه داستانی«پروانه‌ها می‌رقصند» به کارگردانی مشترک جعفر گودرزی‌راد و حسین ناصری و از ...