حسین شایقی

۲۵ تیر ۱۳۹۷

«مرداب» در ایتالیا

فیلم کوتاه «مرداب» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم ARIANO  ایتالیا به نمایش ...

۶ تیر ۱۳۹۷

«مرداب» برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری «راه و چاه» شد

برگزیدگان جشنواره فرهنگی وهنری استانی پیشگیری از اعتیاد  «راه و چاه» معرفی شدند. به گزارش ر ...

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تولید «داهول» در تبریز

فیلم کوتاه «داهول» درانجمن سینمای جوانان تبریز تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ...