حسن محمدی

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه حضور بی‍ن‌المللی؛
«تطبیق» به سی‌و‌ششمین جشنواره «سینه کید» هلند راه یافت

فیلم کوتاه «تطبیق» به کارگردانی مهرداد حسنی و تهیه‌کنندگی حسن محمدی به بخش رقابت اصلی سی‌وش ...

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

در اولین حضور جهانی؛ «تطبیق» با دریافت جایزه بزرگ جشنواره بوسان به اسکار معرفی شد

  فیلم کوتاه «تطبیق» به کارگردانی مهرداد حسنی و تهیه‌کنندگی حسن محمدی جایزه بزرگ بهتری ...

۱۹ دی ۱۴۰۰

تهیه‌کننده فیلم کوتاه «سور بُز»: این فیلم به بخشی از جامعه تعلق دارد که دغدغه‌مند هستند

   حسن محمدی تهیه‌کننده فیلم کوتاه «سور بُز»، این فیلم را متعلق به بخشی از جامعه می‌داند که ...