حسن لطفی

۳۰ تیر ۱۳۹۸

آخرین نشست «اسطوره و سینما» در قزوین برگزار شد

آخرین نسشت برنامه «اسطوره و سینما» با تحلیل اسطوره‌ای فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی در ...

۳ تیر ۱۳۹۸

اسطوره و سینما در قزوین

  انجمن سینمای جوانان استان قزوین نشست‌های تخصصی «بررسی اسطوره در فیلم‌های ایرانی» را برگزا ...

۱ مهر ۱۳۹۶

«با خیال‌ها و بی‌خیال‌ها» در چهارشنبه‌های سینما

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «با خیال‌ها و بی‌خیال‌ها» آخرین اثر حسن لطفی، نویسنده و فیلم ...

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نقد وبررسی «با خیال‌ها و بی‌خیال‌ها» در قزوین

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «با خیال‌ها و بی‌خیال‌ها» آخرین اثر حسن لطفی، نویسنده و فیلم ...