جعفر صانعی مقدم

۶ مهر ۱۴۰۱

ابوالفضل جلیلی در گفتگو با پانا مطرح کرد:
فیلم‌سازان فیلم کوتاه باید یاد بگیرند با زبان تصویر ‌صحبت کنند

  ابوالفضل جلیلی، کارگردان و نویسنده سینما می‌گوید نهادهای سینمایی نظیر انجمن سینمای ج ...

۶ تیر ۱۴۰۰

صانعی مقدم: فیلم کوتاه هیچ‌گاه بی‌ثمر و مظلوم نبوده است

جعفر صانعی مقدم مدیرعامل مؤسسه «هنر و تجربه» درباره اهمیت جایگاه فعلی فیلم کوتاه در ایران و ...

۱ بهمن ۱۳۹۹

جعفر صانعی مقدم: تجربه‌های قدیمی و جسارت در عرصه فیلم کوتاه

جعفر صانعی مقدم عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه تهران بیان کرد که فیلم کوتاه عرصه‌ا ...