جشن مستقل فیلم کوتاه

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام دهمین «جشن مستقل فیلم کوتاه» تمدید نخواهد شد

۱۵ خرداد آخرین مهلت ثبت نام «دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه» است و تمدید نخواهد شد.  به گزارش ر ...

۳ مرداد ۱۳۹۷

۱۲ فیلم  انجمن سینمای جوانان ایران در جشن مستقل فیلم کوتاه

انجمن سینمای جوانان ایران با ۱۲ فیلم در نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه حضور  خواهد داشت. به گزا ...

۲ اسفند ۱۳۹۶

ثبت‌نام در «نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه» آغاز شد

ثبت‌نام اینترنتی در نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه از اول اسفندماه آغاز شد. به گزارش روابط عموم ...