مطالب مرتبط با برچسب

جشن دوم و سوم پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

از گارسون تا تیرمست
  جلسه نقد فیلم‌های کوتاه اکران شده در دومین روز جشن دوم و سوم پاتوق فیلم کوتاه اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انج...
از باق سیب تا ترسی که خودش را جابه جا می کند
  جلسه نقد فیلم‌های کوتاه اکران شده در نخستین روز جشن دوم و سوم پاتوق فیلم کوتاه اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ان...

۰۷ تیر ۱۴۰۰

از باق سیب تا ترسی که خودش را جابه جا می کند
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد