مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره “Phenicien” فرانسه

حضور «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره “Phenicien” فرانسه
فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹»ساخته کریم عظیمی به نمایندگی از ایران درجشنواره بین‌المللی فیلم “Phenicien”  فرانسه به نمایش ...

۰۴ آذر ۱۳۹۶

حضور «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره "Phenicien" فرانسه
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...