مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره Middle East Now ایتالیا

نمایش 4 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره ایتالیایی
فیلم‌های کوتاه «دستور»، «بابردوو»، «ساز دهنی»  و «فانوس خاموش» در جشنواره Middle East Now ایتالیا راه یافت. به گزارش روابط عموم...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

نمایش 4 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره ایتالیایی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد