مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره MedFF ایتالیا

فیلمنامه‌ هنرمند کرمانشاهی در ایتالیا رقابت می‌کند
  فیلمنامه «عنکبوت آمد» نوشته یزدان باقری به بخش مسابقه جشنواره MedFF ایتالیا راه یافت.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینما...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

فیلمنامه‌ هنرمند کرمانشاهی در ایتالیا رقابت می‌کند
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...