مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره “LOVE” (عشق)

قضاوت فیلم‌ساز ایرانی در  جشنواره “LOVE”  امریکا
پرویز رجایی خزان به‌عنوان یکی از داوران جشنواره “LOVE” (عشق) آمریکا برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ج...

۰۴ تیر ۱۴۰۱

قضاوت فیلم‌ساز ایرانی در  جشنواره “LOVE”  امریکا
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...