مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره FREDONIA آمریکا

دو جایزه از جشنواره FREDONIA آمریکا برای فیلم‌های کوتاه ایرانی
  جایزه بهترین فیلم برداری و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره FREDONIA آمریکا به فیلم‌های کوتاه ایرانی رسید.   به گزا...

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

دو جایزه از جشنواره FREDONIA آمریکا برای فیلم‌های کوتاه ایرانی
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...