مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره “FILM ART”

نمایش«جی‌ماو» در جشنواره پرتغالی
فیلم کوتاه «جی‌ماو» (با عنوان انگلیسی“ISOLATED”) ساخته  محمد احمدى‌نیا به بخش مسابقه جشنواره «فیلم‌آرت» پرتغال راه یافت. به گز...

۱۷ تیر ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد