مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره Festigious آمریکا

رویا نونهالی برای فیلم کوتاه «هایلایت» جایزه بازیگری جشنواره آمریکایی را دریافت کرد
رویا نونهالی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، جایزه بازیگری جشنواره Festigious آمریکا را برای بازی در فیلم کوتاه «هایلایت» دریافت ک...

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

رویا نونهالی برای فیلم کوتاه «هایلایت» جایزه بازیگری جشنواره آمریکایی را دریافت کرد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد