مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره DUSSELDORF آلمان

«رخنه» در جشنواره  DUSSELDORF آلمان
فیلم کوتاه «رخنه» ساخته سیما بنیادی به جشنواره DUSSELDORF آلمان راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم ...

۰۳ آذر ۱۳۹۹

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...