جشنواره «Big Bang

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

برگزیدگان جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی در یونان

هیأت داوران جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی، «Big Bang»، ۱۱ فیلم کوتاه را در رشته‌های مختلف ب ...

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی در یونان

برای اولین بار، جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی، «Big Bang»، با ابتکار و همکاری انجمن سینمای ...