مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره Angaelica آمریکا

جشنواره آمریکایی میزبان «فالش»
  فیلم کوتاه «فالش» ساخته مانا پاک‌سرشت به جشنواره Angaelica آمریکا راه یافت.   به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوا...

۲۱ آذر ۱۴۰۰

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...