مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره 37

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
انجمن سینمای جوانان ایران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد رقابت سازنده بین فیلم‌سازا...

۰۸ تیر ۱۳۹۹

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
نشست شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور رئیس سازمان سینمایی برگزار شد. به گزارش ر...

۰۱ تیر ۱۳۹۹

نشست شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...