جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین

۱۵ دی ۱۳۹۵

آغاز به‌ کار هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین»

هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و ادا ...

۱۴ دی ۱۳۹۵

راهیابی ۴۷ فیلم به بخش مسابقه جشنواره «نماز و نیایش به روایت دوربین»

هیات انتخاب بخش فیلم هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین»، ۴۷ اثر را برای رقاب ...

۱۱ دی ۱۳۹۵

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هفتمین جشنواره ملی« نماز و نیایش به روایت دوربین»

«مجتبی آقایی سربرزه»، «مجید ایرانی قمی» و «مجید ناگهی» به‌عنوان هیئت انتخاب و داوری بخش عکس ...