جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی هشت‌نوشت

۲۰ دی ۱۳۹۶

جشنواره ملی «هشت‌نوشت» در ایستگاه آخر

دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی هشت‌نوشت فردا با معرفی آثار برتر در قم به کار خود پایان می ...

۱۴ آبان ۱۳۹۶

رقابت ۲۵۰ فیلمنامه در جشنواره هشت‌نوشت

  دویست و پنجاه فیلمنامه به دبیرخانه دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی هشت‌نوشت ارسال ش ...