جشنواره رضوی

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مشاوران انتخاب مستند جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند

گروهی متشکل از 7 سینماگر، چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی را به عنوان مشاوران انتخاب ...

۱۴ دی ۱۳۹۹

عناوین آثار رسیده به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی منتشر شد

اسامی همه آثار رسیده به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی در بخش های پویانمایی ...

۷ دی ۱۳۹۹

ثبت نام 1002 اثر در چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی

با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، تعداد 1002 اثر ...

۲۱ مهر ۱۳۹۹

مدیران چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند

رییس و دبیر چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، مدیران بخش های مختلف این رویداد سینمایی ...