مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره بین المللی فيلم اينونتا

«ماندنی» منتخب بخش بین‌الملل جشنواره ایتالیایی شد
فیلم کوتاه «ماندنی» به کارگردانی رحیم صدر در دومین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه بین‌الملل بیست‌وسومین دوره‌ جشنواره بین‌ال...

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

«ماندنی» منتخب بخش بین‌الملل جشنواره ایتالیایی شد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد