جشنواره (بوسان) کره جنوبی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

رقابت «هرگز، گاهی، همیشه» در جشنواره بوسان

فیلم کوتاه «هرگز، گاهی، همیشه» به کارگردانی شادی کرم‌رودی به جشنواره بوسان کره جنوبی راه یا ...