مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره بریستول انگلیس

عکس «مادر» به انگستان رفت
  عکس «مادر» اثر مدرس انجمن سینمای جوانان انزلی در جشنواره بریستول انگلیس حضور دارد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سین...

۰۲ اسفند ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد