مطالب مرتبط با برچسب

جشنواره «آتن» آمریکا

موفقیت دو فیلم‌ساز ایرانی در امریکا
فرشید اخلاقی و مریم تفکری از جشنواره «آتن» آمریکا جایزه گرفتند.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران به نقل از...

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...