مطالب مرتبط با برچسب

جدول آثار

تهران، اصفهان و کاشان؛ بالانشین‌های جدول آثار در بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای کاشان
پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان در حالی به مدت چهار روز از چهارم اسفند ۹۶ در کاشان کلید می‌خورد که در جدول ۱۱ ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

تهران، اصفهان و کاشان؛ بالانشین‌های جدول آثار در بخش مسابقه جشنواره منطقه‌ای کاشان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد