مطالب مرتبط با برچسب

جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

«داستان‌گویی در فیلم کوتاه» نامزد کتاب سال در گروه هنر شد
کتاب «داستان‌گویی در فیلم کوتاه» تألیف سعید عقیقی به عنوان نامزد سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «هن...

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

«داستان‌گویی در فیلم کوتاه» نامزد کتاب سال در گروه هنر شد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد