مطالب مرتبط با برچسب

جایزه بهترین فیلم خارجی زبان

جایزه بهترین فیلم خارجی زبان ROUTE 66 برای «Identiby»
    به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بیستمین دوره فستیوال روت ۶۶ آمریکا (ROUTE 66) جایزه بهترین فیلم خ...

۰۶ آذر ۱۴۰۰

جایزه بهترین فیلم خارجی زبان ROUTE 66 برای «Identiby»
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد