مطالب مرتبط با برچسب

جابجایی

«جابجایی» در خمینی‌شهر ساخته می‌شود
فیلم کوتاه داستانی «جابجایی» به‌کارگردانی جواد نوریان در دفتر خمینی‌شهر، در حال ساخت است. به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جو...

۲۲ آبان ۱۴۰۰

«جابجایی» در خمینی‌شهر ساخته می‌شود
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد