مطالب مرتبط با برچسب

تینگ ونک

جشنواره سی و هفتم و نشست‌های روز چهارم؛ از برنامه ریزی پخش تا نقش رسانه‌های جدید در فیلم کوتاه
برنامه ریزی پخش و نقش رسانه‌های جدید در فیلم کوتاه موضوع نشست‌های تخصصی روز چهارم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هستند. به...

۱۰ آبان ۱۳۹۹

جشنواره سی و هفتم و نشست‌های روز چهارم؛ از برنامه ریزی پخش تا نقش رسانه‌های جدید در فیل...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد