تک‌درس

۷ اسفند ۱۳۹۷

دوره فیلمنامه نویسی در دفتر ویژه تهران

دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی فیلمنامه نویسی را  زیر نظر داوود رضایی برگزار می‌کند. به ...

۲۴ دی ۱۳۹۷

آموزش دوره تدوین در دفتر ویژه تهران

دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی تدوین را  زیر نظر عماد خدابخش برگزار می‌کند. به گزارش روا ...

۳۱ تیر ۱۳۹۷

دوره آموزشی عکاسی مقدماتی در زنجان

دوره آموزشی تک‌درس عکاسی مقدماتی ویژه ترم تابستان در انجمن سینمای جوانان زنجان شروع شد. به ...