مطالب مرتبط با برچسب

تکدرس مبانی عکاسی

انجمن سینمای جوان  – دفتر ویژه تهران برگزار می‌کند: دوره تکدرس مبانی عکاسی
انجمن سینمای جوانان- دفتر ویژه تهران اقدام به برگزاری دوره تکدرس مبانی عکاسی کرده است. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان...

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

انجمن سینمای جوان  – دفتر ویژه تهران برگزار می‌کند: دوره تکدرس مبانی عکاسی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد