تولید

۲ بهمن ۱۳۹۷

تولید «سمفونی جنون» در کاشان

فیلم کوتاه «سمفونی جنون» در انجمن سینمای سینمای جوانان کاشان تولید و آماده نمایش شد. به گزا ...

۳۰ دی ۱۳۹۷

«سم» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «سم» به کارگردانی  الیاس صمدی‌بهرامی از تولیدات دفتر کرج آماده نمایش شد. به گزار ...

۲۴ دی ۱۳۹۷

 بووکانه  در   سنقر و کلیایی روی میز تدوین

تصویر برداری فیلم کوتاه «بووکانه» محصول نمایندگی انجمن سینمای جوانان سنقر و کلیایی  به پایا ...

۲۴ دی ۱۳۹۷

تنگنا  در کرج روی میز تدوین

تصویر برداری فیلم کوتاه «تنگنا»در انجمن سینمای جوانان کرج به پایان رسید. به گزارش روابط عمو ...

۲۳ دی ۱۳۹۷

تولید «سوپ مرغ» در کرج

فیلم کوتاه «سوپ مرغ»  به کارگردانی  ابوفاضل امیر  در انجمن سینمای جوانان تولید و آماده نمای ...

۲۳ دی ۱۳۹۷

تولید «رویای سیاره آبی» در دفتر ویژه تهران

فیلم کوتاه «رویای سیاره آبی» به کارگردانی امیراحسان اسماعیلی در انجمن سینمای جوانان ایران-د ...