تولید

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

«برمی گردم» در انزلی آماده نمایش شد

فیلم کوتاه داستانی«برمی گردم» در انجمن سینمای جوانان انزلی تولید شد. به گزارش روابط عمومی ا ...

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تولید «داهول» در تبریز

فیلم کوتاه «داهول» درانجمن سینمای جوانان تبریز تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ...

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

«لاله» در لاهیجان آماده نمایش شد/ تصاویر پشت صحنه

ساخت فیلم کوتاه «لاله» به کارگردانی سعید شیروانی در انجمن سینمای جوان لاهیجان به پایان رسید ...