مطالب مرتبط با برچسب

تولد98

پایان تصویربرداری از اسب در نیشابور
فیلم کوتاه داستانی «اسب» به کارگردانی  علی اکبر مژدی با  پایان تصویربرداری وارد مراحل تدوین و صدا گذاری شد.    به گزارش روابط ع...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد