مطالب مرتبط با برچسب

تنگه زمان

تنگه زمان روی میز تدوین
تصویر برداری فیلم کوتاه «تنگه زمان» در شهرستان نقاب به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران فیلم کوتاه ت...

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد