مطالب مرتبط با برچسب

تنها

 تولید «تنها» در کرج
فیلم کوتاه «تنها» در انجمن سینمای جوانان کرج تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «تنها» به نوی...
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...