مطالب مرتبط با برچسب

تفاهم

تفاهم همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و «یونیسف»
انجمن سینمای جوانان ایران و سازمان صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف»  در حوزه آموزش فیلم‌‌سازی کودکان و نوجوانان همکاری می‌کنند. ب...

۰۶ شهریور ۱۳۹۷

تفاهم همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و «یونیسف»
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...