تفاهم نامه

۲۰ آبان ۱۳۹۷

تفاهم نامه همکاری میان انجمن سینمای جوانان ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید

درحاشیه دیدار رئیس سازمان سینمایی تفاهم نامه همکاری میان انجمن سینمای جوانان ایران با وزارت ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۷

همکاری انجمن سینمای جوانان بوشهر با اداره کل زندان‌های استان

  تفاهم‌نامه همکاری انجمن سینمای جوانان بوشهر با اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت ...