مطالب مرتبط با برچسب

تصویر امید

جشنواره ملی عکس «تصویر امید» در زنجان به کار خود پایان داد
نخستین دوره جشنواره ملی عکس «تصویر امید» زنجان برگزیدگان برای حضور در نمایشگاه معرفی کرد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سین...

۰۲ بهمن ۱۴۰۰

جشنواره ملی عکس «تصویر امید» در زنجان به کار خود پایان داد
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...