مطالب مرتبط با برچسب

تصویربرداری با پهباد

آموزش تصویربرداری با پهباد در بوشهر
  انجمن سینمای جوانان استان بوشهر کارگاه دو روزه آموزش تصویربرداری با پهباد را برگزار کرد.   به گزارش روابط عمومی انج...

۲۵ دی ۱۳۹۷

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...