مطالب مرتبط با برچسب

تست قرمز

تبریز آماده نمایش «تست قرمز»
  فیلم کوتاه «تست قرمز» در انجمن سینمای جوانان تبریز تولید و آماده نمایش شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوان...

۱۲ آذر ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد