مطالب مرتبط با برچسب

تدوین

دوره  آموزش تدوین در دفتر ویژه تهران
دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی تدوین را  زیر نظر عماد خدابخش برگزار می‌کند.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ...

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

آموزش دوره تدوین در دفتر ویژه تهران
دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی تدوین را  زیر نظر عماد خدابخش برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران ا...

۲۴ دی ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد