تدوین

۴ خرداد ۱۳۹۸

دوره  آموزش تدوین در دفتر ویژه تهران

دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی تدوین را  زیر نظر عماد خدابخش برگزار می‌کند.   به گز ...

۲۴ دی ۱۳۹۷

آموزش دوره تدوین در دفتر ویژه تهران

دفتر ویژه تهران دوره تک‌درس تخصصی تدوین را  زیر نظر عماد خدابخش برگزار می‌کند. به گزارش روا ...