تایفون

۷ مرداد ۱۳۹۸

تایفون و پارکینگ از آمریکا جایزه گرفتند

فیلم کوتاه «تایفون» جایزه بهترین فیلم کوتاه و «پارکینگ» جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل جشن ...

۱۲ تیر ۱۳۹۸

تایفون در فستیوال کوئین پالم کالیفرنیا

  فیلم کوتاه «تایفون» ساخته مصطفی اکبری منجیلی در ششمین حضور بین‌المللی خود به فستیوال کوئی ...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

درخشش سینمای کوتاه ایران درجشنواره ایتالیایی

  پنج فیلم کوتاه ایرانی ازجشنواره بین‌المللی فیلم «Milestone Worldwide»  ایتالیا جایزه گرفت ...